Handledning – Inskriven Triangel Med Minimal Omkrets

Handledning – Inskriven Triangel Med Minimal Omkrets


Förkunskaper: Geometri. Ma2.
Syfte: Arbeta med ett klassiskt geometriskt problem

Lösningsförslag inkl elevtips:
a. Spegla P i BC och AC. Kalla spegelbilderna P´ respektive P´´.

b. Eftersom PQ = P´Q och PR =P´´R följer att omkretsen av PQR = längden av P´Q+QR+RP´´ vilken är <= P´P´´

c. Vi ser nu att för varje läge av PAB får vi en triangel med minimal omkrets om vi låter R och Q ligga på P´P´´.

d. Vi ser nu att den enda möjligheten att hitta en triangel PQR med minimal omkrets är bland sådana där R och Q ligger på sträckan, mellan P:s spegelbilder, P´P´´. Det gäller nu att hitta det läge på P, vilket ger den triangel av dessa som har minimal omkrets.

e. Rita P´C, PC och CP´´.

På grund av konstruktionen är \angle P´´CP=2\angle C oberoende av läget av P. Dessutom är P´C = PC= CP´´. är således en likbent triangel, varför omkretsen av . Detta uttryck är minimalt om PC har minimal längd vilket inträffar om PC är vinkelrät mot AB.