Handledning – Kalle Räknar Med Logaritmer

Handledning – Kalle Räknar Med Logaritmer


Förkunskaper: Ma2: Logaritmer.
Syfte: att öva begreppet ”logaritm”.

Lösningsförslag inkl elevtips:
a) Anta att 0 < a < 1

Funktionen f(x) = log_{a}x avtar om a är mindre än 1.

Olikheten (\frac{1}{2})^{2} > (\frac{1}{2})^{3} medför alltså olikheten log_{a}(\frac{1}{2})^{2}< log_{a}(\frac{1}{2})^{3} vilken leder till olikheten 2 < 3.

b) Anta att a > 1

Funktionen f(x) = log_{a}x är växande för alla x om basen a > 1 .

I så fall olikheten (\frac{1}{2})^{2} > (\frac{1}{2})^{3} medför olikheten log_{a}(\frac{1}{2})^{2}> log_{a}(\frac{1}{2})^{3} eller 2\cdot log_{a}\frac{1}{2}> 3\cdot log_{a}\frac{1}{2}

Efter divisionen med log_{a}\frac{1}{2} får man 2 < 3 eftersom log_{a}\frac{1}{2} < 0.

Tips till elever:
Repetera logaritmiska funktioner. Vad är det för en skillnad i ett utseende av logaritmiska funktioner som har en bas mindre än 1 och logaritmiska funktioner som har en bas större än 1?

Repetera hur man löser enkla olikheter.