Handledning – Kissing Curves

Handledning – Kissing Curves


Förkunskaper: Derivatan av logaritmfunktionen för olika baser. Begreppet invers funktion. Tangent. Tangeringspunkt. Ma3.
Syfte: Lösa problemet m.h.a. derivata. Ev kontrollera lösningen med grafräknaren.

Lösningsförslag inkl elevtips:
Elevtips: Funktionerna är varandras inverser, d.v.s. deras grafer är speglingar i linjen y = x. Tänk på uppgiftens namn.

Lösning: Värdet på b > 1 måste väljas så att den gemensamma tangeringspunkten ligger på linjen y = x.

För tangeringspunkten på y = x gäller att x = b^x [1] och derivatan b^x ln(b) = 1 [2].

Insättning av [1] i [2] ger x \cdot ln(b) = 1 \Rightarrow ln(b) = \frac{1}{x} \Rightarrow b = e^\frac{1}{x} [3].

Men [1] ger även att x^\frac{1}{x} = b^{x \cdot \frac{1}{x}} \Rightarrow b = x^\frac{1}{x}, vilket tillsammans med [3] ger x = e och b = e^\frac{1}{e}.

Kurvorna tangerar varandra i punkten (e,e) för b = e^\frac{1}{e} \approx 1.444668 > 1.