Handledning – Lika Stora Bistånd

Handledning – Lika Stora Bistånd

Förkunskaper: Ma1, enkel algebra, bråk

Lösningsförslag inkl elevtips:
Reflexmässigt är det lätt att tro att Sverige skall ge 4 miljoner euro till Danmark och 3 miljoner euro till Norge, men det stämmer inte. Rätt svar är 5 miljoner euro till Danmark och 2 miljoner euro till Norge.

Var och en av de tre länderna kommer att skänka bort 7000/3 ton säd. Av detta ser vi två saker:

  1. Då Sverige betalar 7 miljoner euro för sin del är alltså priset för säden 7/(7000/3)=3/1000 miljoner euro per ton.
  2. Sverige köper (4000-7000/3)=5000/3 ton från Danmark och (3000-7000/3)= 2000/3 ton från Norge.

Alltså skall Sverige betala (5000/3)(3/1000)=5 miljoner till Danmark och (2000/3)(3/1000)=2 miljoner euro till Norge.

Nästa steg:
Då eleven löst uppgiften kan du uppmuntra henne/honom att generalisera och ge kompletta uttryck för pengaöverföringen i t ex följande situation:

Du är ute och reser med två kamrater. Nu äter och bor exakt likadant och turas om att lägga ut pengar. Efter resan har du lagt ut x kronor och dina kamrater y respektive z kronor. Vilka summor skall överföras mellan er för att kvitta skulderna.