Handledning – Olikhet 2

Handledning – Olikhet 2


Förkunskaper: Ma1, olikheter
Syfte: Öva lösning av olikheter. Skapa förståelse för att vi måste handskas försiktigt med uttryck vars värde vi inte vet (x är ju inte nödvändigtvis positivt).

Lösningsförslag inkl elevtips:
Elevtips: Är x positivt eller negativt, och vad gör det för skillnad?

Lösningsförslag: Då vi multiplicerar båda led av en olikhet med samma tal, måste tecknet vändas om talet är negativt. Vi vet inte om x är negativt eller positivt och måste alltså dela upp i två fall:

  1. x>0\Rightarrow x-1%3c2x\Rightarrow x>-1, men vi har ju redan att x>0x>-1 innebär ingen inskränkning. Vi får alltså x>0 i det ena fallet.
  2. x<0\Rightarrow x-1>2x\Rightarrow x<-1 som inskränker antagandet att x<0. Vi får alltså x<-1 i andra fallet.

Lösningarna är alltså x<-1 eller x>0.

Nästa steg: Handledning – Olikhet Mellan Bråk 1