Handledning – Parallell Trapets Area

Handledning – Parallell Trapets Area

Förkunskaper: Ma1/Ma2
Syfte: Att hantera en geometrisk uppgift mha algebraiska uttryck

Lösningsförslag inkl elevtips:
Dra en linje från punkt C vinkelrätt mot basen AB samt dra en annan linje från punkt D mot basen AB. Den linjen blir trapetsens höjd h.

Nästa steg:
Försök att hitta ett samband mellan trapetsens höjd och a, b , c och d.
Lycka till!