Handledning – Sex Trianglar I En Liksidig Triangel

Handledning – Sex Trianglar I En Liksidig Triangel

[latexpage]
Förkunskaper: Här krävs inget utöver elementär geometri; men man borde dock ge som tips att rita linjer, parallella med triangelns sidor, genom P. Ma1.

Lösningsförslag inkl elevtips:

Punkt i liksidig triangel

Man inser lösningen direkt om man ritar tre linjer, parallella med triangelns sidor, genom P:
det ger tre pararallegrogram vid hörnen och tre liksidiga trianglar vid P (gråa), som delas i två lika stora trianglar var, se figur:

Punkt i liksidig triangel