Handledning – Vinkel I Rektangel

Handledning – Vinkel I Rektangel


Förkunskaper: Ma2

Lösningsförslag inkl elevtips:
Svar:
26,6 grader ( \tan(2\alpha)=\frac{3}{4} )

Rita figur!

Steg 1: Antag att längden |AB|=4a. Då är |AE|=2a och |EC|=3a.

Steg 2: Pytagoras sats (för triangeln ABC) ger att längden |BC|=3a.

Steg 3: Då är triangeln CEB likbent med lika vinklar \angle CEB=\angle CBE.

Steg 4: Antag att den sökta vinkeln är \angle EBA=\alpha.

Steg 5: Då är vinklarna \angle CBE=\angle CEB=90^o-\alpha, och vinlkeln \angle ECB=180^o-2(90^o-\alpha)=2\alpha.

Steg 6: Studera triangeln CBA, och bilda \tan(2\alpha)=\frac{|AB|}{|BC|}=\frac{4}{3}, dvs 2\alpha \approx 53,3^o, dvs \alpha \approx 26,2^o