Handledning – Vinkelräta Polynom

Handledning – Vinkelräta Polynom


Förkunskaper: Ma4

Lösningsförslag inkl elevtips:
a)
Låt p_1(x) = ax+b. Då får vi

p_0 \cdot p_1 = \int_{-1}^1 1 \cdot (ax+b) dx= [ax^2/2 + bx]_{-1}^1 = 2b.

Detta ska vara noll så b=0, medan a är godtyckligt. Det finns alltså oändligt många val av p_1. Det enklaste är kanske p_1(x )= x.

b) Låt p_2(x) = ax^2+bx+c. Villkoret p_0 \cdot p_2 =0 ger a/3+c=0 medan p_1 \cdot p_2 = 0 ger b=0. Ett val är således a=3, b=0 och c=-1 vilket ger

p_2(x) = 3x^2-1.

c) Här kan man kika

http://en.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_polynomials

Observera att det tredje Legendrepolynomet inte är samma som p_2 ovan.