Herons Formel

Herons Formel

Uppgift

Sök ett uttryck i abc och p för arean, T, av en triangel med sidlängderna a, b och c . p är hälften av triangelns omkrets. Visa att det uttryck för arean du härlett är symmetriskt i ab och c, d.v.s. det skall bli oförändrat om du låter ab och c byta plats. Ett sådant uttryck säges vara symmetriskt.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *