Hyperbelns Ekvation

Hyperbelns Ekvation

Uppgift

En hyperbel är en kurva som består av alla punkter vilkas avstånd till två givna punkter (brännpunkterna) har en given konstant skillnad. Visa att hyperbelns ekvation kan skrivas. \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 om brännpunkterna är (c,0) och (-c,0) och om den givna skillnaden är 2a samt b^2=c^2-a^2.