Lika Areor Med Exponentialfunktionen

Lika Areor Med Exponentialfunktionen

Uppgift

Funktionen F definieras på följande sätt:
Definitionsmängden är D_{F}=(0, \infty)F(1)=0 och för 1 \neq a \in D_{F} är F(a)
areamåttet av det begränsade område i xy-planet som innesluts av kurvorna
y=ae^{\left\vert x\right\vert} och y=e^{a\left\vert x\right\vert}.
Visa att F(a)=F(\frac{1}{a}).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *