Parabelns Ekvation

Parabelns Ekvation

Uppgift

En parabel är en kurva som består av alla punkter som ligger lika långt från en given punkt (brännpunkten) som från en given linje (styrlinjen). Visa att parabelns ekvation kan skrivas y=kx^2 där k=\frac{1}{4b} om brännpunkten är (0,b) och styrlinjen är y=-b.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *