Pytagoreiska Tripplar

Pytagoreiska Tripplar

Uppgift


En pytagoreisk trippel är tre positiva heltal a,b och c där

a^2+b^2=c^2.

Exempel på sådana tripplar är (3,4,5), (5,12,13) och (6,8,10).

Din uppgift:
i) Visa att det inte finns någon pytagoreisk trippel med tre udda tal.
ii) Visa att minst ett tal i varje pytagoreisk trippel är delbart med fem.
iii) Finns det fler tal än 2 resp. 5 som något tal i varje pytagoreisk trippel måste vara delbart med?