Kurvan Som Delar Lika

Uppgift [latexpage]Låt $C_1$ och $C_2$ vara två kurvor genom origo i xy-planet enligt figuren. En tredje kurva $C$ halverar arean av området mellan kurvorna i den meningen att för varje punkt $P$ på $C$, så är ytan av område $A$ lika med ytan av område $B$. Bestäm kurvan $C_2$ om $C_1$ är kurvan $ y=x^{2}/2…
Läs mer