Kurvan Som Delar Lika

Uppgift Låt och vara två kurvor genom origo i xy-planet enligt figuren. En tredje kurva halverar arean av området mellan kurvorna i den meningen att för varje punkt på , så är ytan av område lika med ytan av område . Bestäm kurvan om är kurvan och är kurvan .