Etikett: Statistik

Handledning – Aritmetiskt Och Geometriskt Medelvärde

[latexpage]Förkunskaper: Ma2, aritmetiskt medelvärde, geometriskt medelvärde (överkurs), andragradsekvationerSyfte: Att öva algebra Lösningsförslag inkl elevtips:$ \frac{a + b}{2}/ \sqrt{ab} = m $$ \frac{a + b}{\sqrt{a b}}= 2 m $$ \sqrt{\frac{a}{b}} + \sqrt{\frac{b}{a}}- 2 m = 0 $$ (\sqrt{\frac{a}{b}})^{2} – 2 m \sqrt{\frac{a}{b}}+ 1 = 0 $$ \sqrt{\frac{a}{b}}= m + \sqrt{m^{2}-1}$ eller $ \sqrt{\frac{a}{b}}= m – \sqrt{m^{2}-1}$…
Läs mer

Handledning – En Algebraisk Olikhet

[latexpage] Förkunskaper: Ma1: det aritmetiska medelvärdet, det geometriska medelvärdet (överkurs). Syfte: Att förstärka förståelse för två olika slags medelvärden, att öva algebra. Lösningsförslag inkl. elevtipsVi använder sambandet mellan det aritmetiska och det geometriska medelvärdet tre gånger $ \frac{1}{2}(\frac{bc}{a}+ \frac{ac}{b})\geq \sqrt{\frac{bc}{a}\cdot \frac{ac}{b}}= c $. På samma sätt $ \frac{1}{2}(\frac{ac}{b}+ \frac{ab}{c})\geq a $ och $ \frac{1}{2}(\frac{ab}{c}+ \frac{bc}{a})\geq…
Läs mer

En Algebraisk Olikhet

Uppgift Visa att