Tangent-Normal 2

Tangent-Normal 2

Uppgift

Beräkna ekvationer för tangent respektive normal till kurvan

$ f(x)=4\left( \frac{2x^2+3x+4}{3x^2+2x+1}\right)^2 $

i den punkt på kurvan där x=1.