Tredjegradsekvation Med Heltalslösning

Tredjegradsekvation Med Heltalslösning


Betrakta tredjegradsekvationen

\lambda^3 - 2\lambda^2 +a\lambda + (1-a)=0

där a är ett reellt tal.

i) Lös ekvationen för några olika värden på a.

ii) Visa att ekvationen har en positiv reell heltalsrot för alla värden på a.

iii) Låt lösningarna vara \lambda_1, \lambda_2} och {\lambda_3. Beräkna \lambda_1+\lambda_2+\lambda_3 och visa att denna summa är konstant för alla a.

iv) För vilka a har ekvationen en dubbelrot?