Triangelsatsen

Triangelsatsen

Uppgift


Visa att om \alpha, \beta, \gamma är vinklar i en triangel och \frac{sin\gamma}{sin\beta} = 2cos\alpha så är triangeln likbent.