Tangent-Normal 3

Tangent-Normal 3

Uppgift

Bestäm ekvationer för tangent respektive normal till kurvan 2x^2-3x+4y^2-5y=1 i punkten (2,1).