Handledning – Parameterpunkter

[latexpage]Förkunskaper: Ma2 eller Ma4 beroende på lösningsmetodSyfte: Introducera alternativt öva på parameterframställning. Öva derivata av sammansatt funktion alt söka minpunkter av kvadratuttryck. Lösningsförslag inkl elevtips:Elevtips till fråga 1: Teckna ett uttryck för avståndet (och derivera (Ma4)).Elevtips till fråga 2: Vi sade att ”varje nytt värde på $ t $ ger en ny punkt på linjen”.…
Läs mer