Handledning – Parameterpunkter

Förkunskaper: Ma2 eller Ma4 beroende på lösningsmetodSyfte: Introducera alternativt öva på parameterframställning. Öva derivata av sammansatt funktion alt söka minpunkter av kvadratuttryck. Lösningsförslag inkl elevtips:Elevtips till fråga 1: Teckna ett uttryck för avståndet (och derivera (Ma4)).Elevtips till fråga 2: Vi sade att “varje nytt värde på ger en ny punkt på linjen”. Välj två värden…
Läs mer