Om MatteSherpa

Matematikmaterial för understimulerade gymnasieelever

Materialets målgrupp är …

… gymnasieelever vars matematiska utveckling skulle främjas av ytterligare utmaningar utöver det som den ordinarie undervisningen erbjuder. Det kan handla om utmanande problemställningar, att få öva sin tekniska färdighet eller att bli introducerad till något relevant begrepp eller samband.

Wikins målgrupp är …

… gymnasielärare i matematik som har elever av ovanstående kategori i sitt klassrum. För att få tillgång till wikins alla delar måste du få inloggningsuppgifter.

Materialet är …

… organiserat i moduler som var och en består av en uppgift samt en lärarhandledning. Innehållet i uppgiften är tänkt att syfta till att vidareutveckla och fördjupa de kunskaper som gymnasiekursen skall behandla, dock inte till att inte skjuta eleven vidare till nästa kurs eller utbildningsnivå.

Med hjälp av sökfunktion och tydlig lärarhandledning är målet att man som lärare bara skall behöva ägna några minuter, ovanpå den ordinarie lektionsförberedelsen, för att hitta någon relevant uppgift att ta med till lektionen.

Medförfattare

Alla är välkomna att bidra till denna samling. På detta sätt kan vi alla hjälpas åt att berika varandras verksamhet i arbetet med dessa elever. Antingen kan man bidra med helt nya moduler, eller så kan man vara med och förbättra befintliga moduler genom nya formulerings eller lösningsförslag. För att få skrivrättigheter måste du ha inloggningsuppgifter.

Huvudman

Denna wiki utvecklas, drivs och finansieras i ett samarbete mellan Chalmers och G�teborgs universitet och sköts av den för båda universiteten gemensamma institutionen Matematiska Vetenskaper.