Tangent-Normal 1

Tangent-Normal 1

Uppgift

Bestäm ekvationen för tangenten respektive normalen till kurvan y=\sqrt{7x+4\sqrt{x}} i den punkt på kurvan där x=4.