K1985-1

K1985-1

Uppgift

Bestäm värdet av abc om

ab + b = -1
bc + c = -1
ca + a = -1

(Kval-uppg. 1 från Skolornas matematiktävling 1985)