Kurvkonstruktion 2

Kurvkonstruktion 2

Uppgift

Rita (i sina huvuddrag) kurvan y=\sin^3 x+ \cos^3 x, 0\leq x \leq 2\pi, med angivande av samtliga lokala maximi- och minimipunkter.