Tangent-Normal 4

Tangent-Normal 4

Uppgift

I en punkt P på ellipsen \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 där a>b>0 dras tangent och normal. Antag att dessa linjer skär x-axeln i punkterna Q respektive R. Beräkna produkten |OQ|\cdot |OR| av avstånden där O är origo. Visa att produkten är oberoende av läget av punkten P.