Aritmetiskt Och Geometriskt Medelvärde

Aritmetiskt Och Geometriskt Medelvärde

Uppgift

Förhållandet mellan det aritmetiska medelvärdet av två positiva tal {a} och {b} ( {a} > {b}) och talens geometriska medelvärde är lika med {m}. Bevisa att förhållandet mellan två talen {a} och {b} är lika med

    \[\frac{m + \sqrt{m ^{2}- 1}}{m - \sqrt{m^{2}- 1}}\]