Den Omskrivna Cirkelns Radie

Den Omskrivna Cirkelns Radie

Uppgift

En triangel har sidlängderna a, b och c. Triangelns area är T och radien till den omskrivna cirkeln är R.

Visa att R = \frac{{abc}}{{4T}}