Handledning – Herons Formel

Handledning – Herons Formel

[latexpage]
Förkunskaper: Pythagoras sats, Ma2.
Syfte: Härleda en klassisk geometrisk sats genom att utföra ganska svåra algebraiska manupilationer. Samt att sätta sig in i vad ett symmetriskt uttryck är.

Lösningsförslag inkl elevtips:
Dra höjden mot en sida.

a. Vi har att

$T = \frac{{ch}}{2}$.

Kvadrera. Vi får

$T^2 = \frac{{c^2 h^2 }}{4}$.

b. Använd Pythagoras sats på de två rätvinkliga trianglarna. Med hjälp av ekvationssystemet, som bildas, kan man uttrycka $h^2 $ i a, b och c.

c. Man får

Detta ger

$x = \frac{{c^2 + b^2 – a^2 }}{{2c}}$

$T^2 = \frac{{c^2 h^2 }}{4} = \frac{{c^2 \left( {b^2 – x^2 } \right)}}{4} = \frac{{c^2 \left( {b^2 – \left( {\frac{{c^2 + b^2 – a^2 }}{{2c}}} \right)^2 } \right)}}{4}$

= $\frac{{4b^2 c^2 – \left( {c^2 + b^2 – a^2 } \right)^2 }}{{16}}$ = (konjugatregeln) = $\frac{{\left( {2bc – \left( {c^2 + b^2 – a^2 } \right)} \right)\left( {2bc + \left( {c^2 + b^2 – a^2 } \right)} \right)}}{{16}}$

=$\frac{{\left( {a^2 – \left( {b^2 + c^2 – 2bc} \right)} \right)\left( {\left( {b^2 + c^2 + 2bc} \right) – a^2 } \right)}}{{16}}$

= (kvadreringsregeln)= $\frac{{\left( {a^2 – \left( {b – c} \right)^2 } \right)\left( {\left( {b + c} \right)^2 – a^2 } \right)}}{{16}}$

= $\frac{{\left( {a – \left( {b – c} \right)} \right)\left( {a + \left( {b – c} \right)} \right)\left( {\left( {b + c} \right) – a} \right)\left( {\left( {b + c} \right) + a} \right)}}{{16}}$

= $\frac{{\left( {a + b + c} \right)}}{2} \cdot \frac{{\left( {a – b + c} \right)}}{2} \cdot \frac{{\left( {a + b – c} \right)}}{2} \cdot \frac{{\left( { – a + b + c} \right)}}{2}$

Vi får $T = \sqrt {\frac{{\left( {a + b + c} \right)}}{2} \cdot \frac{{\left( {a – b + c} \right)}}{2} \cdot \frac{{\left( {a + b – c} \right)}}{2} \cdot \frac{{\left( { – a + b + c} \right)}}{2}} $

Om vi sätter

$p = \frac{{a + b + c}}{2}$

får vi

$T = \sqrt {p(p – a)(p – b)(p – c)}$.

Det är uppenbart att detta uttryck ej ändras om a, b och c permuteras.

Denna formel kallas Herons formel.

Tips till eleven:

a. Dra höjden, h, mot en sida samt teckna ett uttryck för $T^2 $.

b. Sidan som står mot den höjd du dragit delas i två delar, exemplevis x och $c – x$.

c. Använd Pythagoras sats på de två rätvinkliga trianglarna.

d. Eliminera x och h.

e. Faktorisera.

Nästa steg:
Sök en formel för en fyrhörning med givna sidor.