En Vinkel Med Inskrivna Cirklar

En Vinkel Med Inskrivna Cirklar

Figuren illustrerar en vinkel med fem inskrivna cirklar. Låt oss anta att vinkel är 60° (även om den är mycket mindre i vår illustration). Varje cirkel förutom den första tangerar den föregående cirkeln. Bestäm förhållandet mellan summan av areorna för de fem cirklarna och arean för den minsta cirkeln.