Handledning – Fyra Cirklar I Cirkel

Handledning – Fyra Cirklar I Cirkel


Förkunskaper: Bara enkel geometeri (Pytagoras sats). Ma1. Ma2.

Lösningsförslag inkl elevtips:

Beteckningar: O är den stora cirkelns medelpunkt, A, B är medelpunkterna till de två mindre cirklarna, den sökta cirkelns medelpunkt är M och dess radie r (se figur).

O är mittpunkten av sträckan AB, M ligger på normalen till AB genom O, för den rätvinkliga triangeln AOM gäller (Pytagoras):

|AM|^2 = |AO|^2 + |OM|^2, alltså
(r+a)^2=a^2+(2a-r)^2 och det ger
r^2+a^2+2ar=a^2+4a^2+r^2-4ar
alltså 6ar=4a^2 och därmed
r=\frac{2a}{r}.

Den stora cirkeln har arean A_{stor}=(2a)^2\pi, de fyra mindre cirklarna har arean A_{mindre}=2(r^2\pi+a^2\pi)=2\pi(\frac{26\pi a^2}{9}) alltså \frac{A_{mindre}}{A_{stor}}=\frac{26}{9\cdot 4}=\frac{13}{18}. [Restmängden har arean 4a^2\pi-\frac{26\pi a^2}{9}=\frac{10\pi a^2}{9}, men det behövs ej].

Svar: De sökta cirklarna har radien r=\frac{2a}{3}, deras medelpunkter ligger på normalen till AB genom O på avståndet 2a-r=\frac{4a}{3}=2r från O ( = OM diametern av den sökta cirkeln). De fyra mindre cirkelskivorna utgör 13/18 (cirka 72%) av den stora cirkelskivans area, restmängden utgör 5/18 (≈ 28%); arean av restmängden är 5/13 (cirka 38.5%) av arean av de mindre cirkelskivorna. [De fyra mindre cirkelskivorna täcker nästan ¾ av den stora cirkelskivan].