Passare Och Linjal

Passare Och Linjal

Uppgift

En klassisk geometrisk verksamhet har varit att konstruera geometriska objekt med enbart passare och ograderad linjal (utan mätstreck). Pröva om du kan konstruera följande objekt.

  1. Givet en linje L1 och en punkt P utanför linjen, skapa en linje L2, genom punkten, parallell med L1.
  2. Givet en cirkel bestämd av två punkter, mittpunkten M och en punkt på randen T, konstruera cirkelns tangent i T.
  3. Givet en viss vinkel, halvera denna.

I tusentals år har man också försökt att tredela en vinkel med enbart passare och ograderad linjal. Att detta i allmänhet inte är möjligt bevisades av fransmannen Pierre Wantzel år 1837. Läs mer om hur Arkimedes tredelade vinklar med graderad linjal och flera andra geometriska konstruktionsproblem på http://www2.math.su.se/gemensamt/Arkimedes.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *