Summa Av Kvadrater

Summa Av Kvadrater

Uppgift

Målet med uppgiften är att finna en formel får summan S av n konsekutiva (på varandra följande) kvadrattal

S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = 1+4+9+\ldots + n^2.

Om du tycker det är lättare kan du först läsa problemet med

S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + 100^2 = 1+4+9+\ldots + 10000. Välj själv!

När du väl hittat en formel bör du testa den på några olika summor av kvadrattal.