Tan 15 – EJ FÄRDIG

Tan 15 – EJ FÄRDIG

Uppgift

För vissa vinklar kan man beräkna exakta värden på sinus, cosinus och tangens. Du känner säkert redan till flera av dessa, t.ex. att

\sin 0� = 0,���\sin 30� = \frac{1}{2},���\sin 60� = \frac{\sqrt{3}}{2},���\sin 90� = 1

Anna har kommit fram till att

\tan 15� = 2-\sqrt{3}

Ibrahim menar att hon har glömt nämnaren och ytterligare ett rottecken och att rätt samband ska vara

\tan 15� = \sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}}

Sara menar att de har fel båda två eftersom

\tan 15� = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}

Anna gör då om sin härledning men kommer nu istället fram till att

\tan 15� = \sqrt{7-4\sqrt{3}}

Vem har rätt? Hjälp dem att reda ut saken!