En Diofantisk Ekvation

En Diofantisk Ekvation

Uppgift

Sök alla par av heltal, (n, m), som satisfierar ekvationen 7n - 3m =  - 1 .