Handledning – Triangel Med Maximal Area

Handledning – Triangel Med Maximal Area


Förkunskaper: Herons formel samt olikheten mellan aritmetiska och geometriska medelvärden. Ma2.

Lösningsförslag inkl elevtips:
Vi tänker oss en triangel med sidlängderna a, b och c samt arean T.

Vi har att

2p = a + b + c

Herons formel: T = \sqrt {p(p - a)(p - b)(p - c)}.

Olikheten mellan aritmetiska och geometriska medelvärden ger:

    \[\left( {xyz} \right)^{\frac{1}{3}} \le \frac{{x + y + z}}{3} \Leftrightarrow xyz \le \left( {\frac{{x + y + z}}{3}} \right)^3\]

med likhet om och endast om x = y = z (vilket bevisas nedan). Detta ger:

T^2 = p(p - a)(p - b)(p - c) \le p\left( {\frac{{(p - a) + (p - b) + (p - c)}}{3}} \right)^3 = p\left( {\frac{{3p - \left( {a + b + c} \right)}}{3}} \right)^3 = p\left( {\frac{{3p - 2p}}{3}} \right)^3 = \frac{{p^4 }}{{27}}

med likhet om och endast om p - a = p - b = p - c \Leftrightarrow a = b = c

Maximal area är \frac{{p^2 }}{{\sqrt {27} }}, inträffar om triangeln är liksidig.

Tips till eleven:
Använd att

2p = a + b + c

Herons formel: T = \sqrt {p(p - a)(p - b)(p - c)}

Olikheten mellan aritmetiska och geometriska medelvärden:

\left( {xyz} \right)^{\frac{1}{3}} \le \frac{{x + y + z}}{3} \Leftrightarrow xyz \le \left( {\frac{{x + y + z}}{3}} \right)^3 med likhet om och endast om x = y = z.

Bevis av ovanstående olikheten mellan aritmetikt och geometriskt medelvärde av tre positiva tal.

    \[\left( {xyz} \right)^{\frac{1}{3}} \le \frac{{x + y + z}}{3} \Leftrightarrow xyz \le \left( {\frac{{x + y + z}}{3}} \right)^3\]

för alla positiva tal x, y och z. Det gäller även att likhet råder om och endast om x = y = z. Man finner genom direkt uträkning att

    \[x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = \left( {x + y + z} \right)\left( {\left( {x - y} \right)^2 + \left( {x - z} \right)^2 + \left( {y - z} \right)^2 } \right).\]

Detta innebär att x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz \ge 0 för alla positiva tal x, y och z med likhet endast om

    \[\left( {x - y} \right)^2 + \left( {x - z} \right)^2 + \left( {y - z} \right)^2 = 0 \Leftrightarrow x = y = z.\]

Vi får:

    \[xyz \le \frac{{x^3 + y^3 + z^3 }}{3}.\]

Om vi nu ersätter x med x^{\frac{1}{3}}, y med y^{\frac{1}{3}} och z med z^{\frac{1}{3}} får vi \left( {xyz} \right)^{\frac{1}{3}} \le \frac{{x + y + z}}{3} med likhet endast om x = y = z.