Handledning – Partiell Integration

Handledning – Partiell Integration


Förkunskaper: Ma4. Sambandet mellan derivata och integral. Linearitet för integrering.
Syfte: Få upptäcka partiell integration genom ett konkret exempel.

Lösningsförslag inkl elevtips:
Derivering med produktregeln ger

D(xe^x) = D(x)e^x+xD(e^x) = e^x+xe^x.

Vi ser att xe^x dyker upp som en term i sin egen derivata. Flyttar över och får

xe^x = D(xe^x)-e^x.

Alltså finner vi att

\int xe^x dx = \int D(xe^x)-e^x dx = \int D(xe^x) dx - \int e^x dx

I högerledet är ni den sista termen en enkel integral medan den första klarar vi av genom att minnas att \int f'(x) dx = f(x).

\int xe^x dx = \int D(xe^x) dx - \int e^x dx = xe^x - e^x +C

I denna uppgift stor själva huvudtipset redan i uppgifter: “derivera mha produktregeln”. Dock kan man nog behöva tipsa eleven om att nu fokusera blicken på den “nya” termen xe^x och flytta över allt annat till andra sidan.