Inskriven Triangel Med Minimal Omkrets

Inskriven Triangel Med Minimal Omkrets

Uppgift

Den spetsvinkliga triangeln ABC är given. Triangeln PQR ligger på sidorna AB, BC respektive CA. Bestäm läget av P, Q och R så att omkretsen av PQR blir minimal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *