Handledning – Sin Plus Cos

Handledning – Sin Plus Cos

Förkunskaper: Trigonometri regler. Ma4
Syfte: Att bekanta sig trigonometri reglerna. Att kunna hantera funktionerna sinus och cosinus

Lösningsförslag inkl elevtips:
Börja med att kvadrera bägge sidorna

Nästa steg:
Följ de trigonometriska reglerna