Tornet i Jönköping

Tornet i Jönköping

Vättern sträcker sig från Askersund i norr till Jönköping i söder. Avståndet mellan orterna är 13 mil utefter vattenytan. Antag att du är i Askersund. Gör approximationen att Jorden är ett perfekt klot. Hur högt behöver ett torn i Jönköping vara (över vattenytan) för att du skall se det med hänsyn till Jordens krökning,
om du har ögonen vid vattenytan?
om dina ögon är 165 cm över vattenytan?
om dina ögon är på höjden ”h” över vattenytan?

Ytterligare generalisering: Antag att dina ögon är på höjden ”h” samt att avståndet mellan orterna utefter vattenytan är ”b”, hur högt blir tornet då?