Kurvan Som Delar Lika

Kurvan Som Delar Lika

Uppgift


Låt C_1 och C_2 vara två kurvor genom origo i xy-planet enligt figuren. En tredje kurva C halverar arean av området mellan kurvorna i den meningen att för varje punkt PC, så är ytan av område A lika med ytan av område B. Bestäm kurvan C_2 om C_1 är kurvan y=x^{2}/2 och C är kurvan y=x^{2}.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *